Jazyk a řeč

21 položek celkem

Cena

2076
12076
papirovy-drak-dracek-sada-pdf-aktivita-pro-deti-materska-skola-barvy-stiny-antonyma-homonyma-predskolaci
55 Kč
405
denni-cinnosti-pdf-karticky-rezim-dne-den-doma-predskolaci-orientace-v-case
Denní činnosti - režim dne doma
Ihned k odeslání na e-mail
od 45 Kč
402/1.
domecky-pocatecni-hlaska-pdf-aktivita-soubor-sluchove-vnimani-analyza-synteza-materska-skola-skolka-predskolaci
45 Kč
319
barevna-iglu-pdf-aktivita-soubor-materska-skola-predskolaci-zrakove-vnimani-barvy-skolka-pro-deti
Barevná iglú - barvy
Ihned k odeslání na e-mail
42 Kč
295
barevna-abeceda-pdf-vyzdoba-plakaty-vesela-pismenka-materska-skola
Barevná abeceda – veselá písmenka
Ihned k odeslání na e-mail
56 Kč
205
certi-certovske-rymy-pdf-aktivita-karticky-materska-skola-sluchove-vnimani-predskolaci
57 Kč
169
certi-certovske-hlasky-pdf-aktivita-karticky-materska-skola-sluchove-vnimani
55 Kč
166
dracek-stiny-pdf-aktivita-materska-skola-zrakove-vnimani-stinove-hrani
Dráček - stíny
Ihned k odeslání na e-mail
22 Kč
145
dracek-barvy-pdf-aktivita-materska-skola-zrakove-vnimani-vnimani-barev
Dráček - barvy
Ihned k odeslání na e-mail
20 Kč
142
dracek-homonyma-slova-souzvucna-pdf-aktivita-materska-skola-recove-dovednosti-mysleni
Dráček - homonyma
Ihned k odeslání na e-mail
20 Kč
139
dracek-antonyma-protiklady-pdf-aktivita-materska-skola-recove-dovednosti-mysleni
Dráček - antonyma
Ihned k odeslání na e-mail
22 Kč
136
zviratka-pdf-aktivita-materska-skola-rytmizace-vytleskavani-sluchove-vnimani
31 Kč
127
Nahoru
Další produkty

Didaktické PDF aktivity pro děti - JAZYK A ŘEČ

Řeč je spolu se sluchovým a zrakovým vnímáním prostředkem, který využíváme ke komunikaci. Pro její vývoj je nejzásadnější období do 7 let dítěte. Řeč je ovlivněna mnoha faktory a dá se rozdělit do 4 jazykových rovin, ve kterých můžeme řečové dovednosti pozorovat a následně rozvíjet. 

Do foneticko-fonologické roviny patří sluchové rozlišování hlásek a jejich výslovnost. Sledováním řečového projevu dítěte můžeme vypozorovat, které hlásky dítě vyslovuje správně a které vyslovuje naopak chybně. Existují tabulky, podle kterých lze orientačně odhadnout, kdy je ten správný čas s dítětem navštívit logopeda.

V morfologicko-syntaktické rovině můžeme pozorovat, jak se řeč dítěte vyvíjí v oblasti slovních druhů, tvarů slov a stavby vět - jaké využívá slovní druhy, zda rozlišuje jednotné a množné číslo, skloňuječasuje nebo jak tvoří věty.

Porozumění řeči a vyjadřování spadá do lexikálně-sémantické roviny. V této rovině nás zajímá pasivní a aktivní slovník dítěte, tedy to, jak rozumí pokynům či zadání a to, jak se dorozumívá. Patří sem například reprodukce říkanek, básniček, vyprávění podle obrázku, pochopení děje pohádky, sestavení dějové posloupnosti, tvorba nadřazených pojmů, antonyma nebo homonyma. Ty si můžete s dětmi procvičit s PDF aktivitami Dráček - antonyma a Dráček - homonyma.

Poslední rovinou je pragmatická. V ní sledujeme využití řeči v praxi během každodenního života dítěte. Jak dítě pomocí řeči dosahuje cíle, jak spontánně vypráví, odpovídá na otázku nebo ji samo dokáže smysluplně formulovat, jakým způsobem navazuje komunikaci a další.

Nejlepším způsobem, jakým lze u dětí řeč rozvíjet, je staré dobré povídání. Takové, kdy jste spolu s dítětem tady a teď a kdy si vidíte navzájem do tváře, protože dítě zrak využívá k odezírání pohybů mluvidel. Můžete si vyprávět nad knížkami, obrázky, kartičkami nebo se můžete podívat na některou z mých PDF aktivit, které jsem pro vás k rozvoji této vzdělávací oblasti vytvořila.

Na vybraný PDF soubor vám po úhradě dorazí do e-mailu odkaz připravený k okamžitému použití. Materiál stačí stáhnout, vytisknout, případně zalaminovat a můžete se pustit do práce. 

Materiály prověřené praxí s dětmi
Materiály prověřené praxí s dětmi
PDF soubory jsou vyzkoušené s věkově
smíšenou třídou předškolních dětí.
PDF aktivity do školky k okamžitému stažení
PDF aktivity ihned k použití
Odkazy na PDF pro děti dorazí na váš e-mail,
odkud si je vytisknete k okamžitému použití.
Tisíce spokojených zákazníků
Tisíce spokojených zákazníků
Doposud si učitelky a rodiče zakoupili více
než 20000 kusů mých didaktických PDF aktivit.